Logo_InActieVoor_KWF_staand

Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven kanker. Kanker is in Nederland doodsoorzaak nummer 1. Als iemand kanker krijgt staat het leven emotioneel gezien op zijn kop, waarbij zelfs de dagelijkse gang van zaken niet meer vanzelfsprekend is. Niets is pijnlijker dan iemand te zien aan het einde van zijn leven als gevolg van kanker. Je weet niet wat het is totdat je het van dichtbij meemaakt.

Breng de dag dat we kanker verslaan dichterbij. KWF – Koningin Wilhelmina Fonds gaat voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. KWF Kankerbestrijding gelooft in de dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Die dag die komt. We weten alleen nog niet wanneer. Wat we wel weten is dat we samen deze dag dichterbij kunnen brengen.

Daarom werft team WGDW sponsors voor KWF. We vragen iedereen om ons mee te helpen, want alle beetjes helpen. Elke donatie, hoe klein dan ook wordt enorm gewaardeerd. Doneren kun je rechtstreeks bij KWF op onze speciale actiepagina.

Voor grote sponsoren, die ook graag in onze reclamecampagne meegenomen willen worden, hebben we een aparte pagina gemaakt.

Alle sponsorgelden komen volledig ten goede aan KWF. De kosten voor de rally en de auto betalen wij zelf, en dat geldt ook voor de barbecue voor alle sponsoren..

KWF doelen:

  • Minder kanker,
  • Meer genezing,
  • Kankeronderzoek financieren en faciliteren.

KWF - minder kankerDe strijd tegen de ziekte kanker begint met preventie: voorkomen dat mensen kanker krijgen. Het ontstaan van kanker is vaak het gevolg van niet te beïnvloeden factoren als genetische aanleg en ouderdom. Maar voor ongeveer 35% (dit verschilt per kankersoort) is het ontstaan van kanker wél te beïnvloeden door blootstelling aan risicofactoren te beperken. Roken is de grootste beïnvloedbare risicofactor van kanker. Onze ambitie is een rookvrij Nederland. Voor het bereiken van deze ambitie werken we intensief samen in de Alliantie Nederland Rookvrij.

KWF - meer genezingDe afgelopen jaren is er veel winst geboekt bij het verhogen van de kans om op langer leven met kanker, of het overleven van kanker. Toch is de harde realiteit dat nog steeds bijna 40% van de patiënten sterft binnen vijf jaar na diagnose. Dit kunnen en willen we niet accepteren: dit sterftecijfer moet omlaag. De behandeling van patiënten en de resultaten van de behandeling moeten fors verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek, gericht op (vroege) ontdekking, diagnose, therapie, palliatieve zorg en nazorg, is van essentieel belang om voor alle kankersoorten goede behandelingen te kunnen realiseren.

KWF - financien en faciliteren

Wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar om vooruitgang te boeken in de strijd tegen kanker. Dankzij jarenlang investeren in onderzoek (wereldwijd en in Nederland) is er veel kennis beschikbaar over wat kanker is en hoe het ontstaat. Daardoor is de behandeling van kanker en de uitkomst daarvan verbeterd. Maar er is nog veel te winnen.